Banner

ערכות בין-תרבותיות

איך ניתן לוודא שמנהל מסוים יקבל את הידע התרבותי הנחוץ לו בדיוק בזמן בו הוא זקוק לו במיוחד? כיצד יכולה מנהלת לנצל את זמן ההמתנה בשדה התעופה או את זמן הטיסה בצורה הטובה ביותר? כיצד יכול ארגון בצמיחה לספק בצורה רציפה את ההדרכה הבין-תרבותית לעובדיו החדשים, מבלי להזדקק למנחה בין-תרבותי באופן קבוע?

התשובה לכל אחת משאלות אלה הינה ערכות בין-תרבותיות. בשנים האחרונות יצר אילון סלייטר ערכות כאלו עבור ארגונים גלובליים מהגדולים בארץ, ורכש נסיון רב בהפיכתן לרלוונטיות מאוד עבור הלומדים, למעניינות ולפשוטות לשימוש.

למידע נוסף על הלומדות, היכנס ללינק הבא:

http://aylons.wix.com/cross-cultural-wbt